top of page
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

Responsabilitat Social Corporativa

Missió

 • Som una empresa que vol afavorir el benestar físic, psíquic i social i la millora dels  hàbits de salut de persones, mitjançant l’assessorament, projectes i formació dirigit a persones, entitats socials, empreses i institucions públiques, basant les nostres accions en un marc de responsabilitat ètica envers les persones i la societat. Volem oferir uns serveis innovadors que ens apropin a les necessitats de les persones en un marc de confiança i professionalitat.

Visió

 • Volem ser una empresa de referència en el sector dels serveis de salut, en àmbits molt variats ( persones, entitats socials, empreses i institucions), essent  el nostre objectiu final aportar valor i apoderar les persones en els àmbits de les habilitats per a la vida, el benestar i partint de la visió positiva de la salut.

Valors

 • El valor més important de Amb Salut és l’equip de persones que formen l’organització, totes elles amb una formació acadèmica i una experiència professional i humana excepcional. Totes amb la capacitat d’adaptació als reptes que ens demanin les institucions i les persones a qui ens dirigim. Tenim la capacitat d’estar a l’avantguarda de les innovacions, necessitats i tècniques que sorgeixin en el dia a dia.

 

Medi ambient

 • Som una empresa responsable amb l’impacte ambiental que genera la nostra activitat i el nostre objectiu és reduir-lo al màxim.

 • Som curosos en l’estalvi energètic, i  en el consum de qualsevol recurs que afecti al medi ambient ( aigua, carburants, etc).

 • Minimitzem la producció de qualsevol tipus de residu, i gestionem el reciclatge dels que produïm.

 • Evitem el màxim possible la utilització del paper en la nostra activitat, potenciant al màxim l’ús de recursos telemàtics

 • Minimitzem el transport individual i potenciem el transport públic.

Acció social

 • És el nostre objectiu col·laborar i oferir els nostres serveis a col·lectius desafavorits socialment per manca de recursos, mitjançant convenis amb institucions locals, comarcals o a nivell individual.

 • Volem ser part activa de la vida cultural i  social del nostre entorn, col·laborant en aquelles activitats on la salut pugui ser-hi inclosa.  

bottom of page