lamola.jpg

Plans de contingència en salut pública local

per COVID

 

Què és un Pla de contingència en salut pública local per a COVID

Un Pla de contingència per a COVID és un conjunt de procediments i instruccions alternatives a les condicions operatives habituals al municipi degut a l'emergència ocasionada pel risc comunitari que suposa la pandèmia provocada per la COVID-19 (SARS-Cov2).

 

El Pla es basa en una avaluació dels riscos que permeti identificar un conjunt de mesures i accions, bàsiques i concretes, de resposta per afrontar de manera adequada i efectiva possibles incidents, accidents i/o estats d'emergència que poden passar al municipi.