top of page
lamola.jpg

Plans de contingència en salut pública local

per COVID

Que es un pla local de salut

Què és un Pla de contingència en salut pública local per a COVID

Un Pla de contingència per a COVID és un conjunt de procediments i instruccions alternatives a les condicions operatives habituals al municipi degut a l'emergència ocasionada pel risc comunitari que suposa la pandèmia provocada per la COVID-19 (SARS-Cov2).

 

El Pla es basa en una avaluació dels riscos que permeti identificar un conjunt de mesures i accions, bàsiques i concretes, de resposta per afrontar de manera adequada i efectiva possibles incidents, accidents i/o estats d'emergència que poden passar al municipi.

 

bottom of page