Plans Locals de Salut

 

Què és un Pla Local de Salut

Un Pla Local de Salut és l'instrument de planificació sanitària local que, a partir de l’anàlisi dels indicadors de salut i la participació comunitària, proposa i orienta objectius estratègics i accions concretes per a la millora de la salut de les persones i les poblacions.

Des de Amb Salut els Plans Locals de Salut s'emmarquen a nivell conceptual en la Carta d'Ottawa de Promoció de la Salut, en el Model de Determinants de la Salut i el model salutogènic, seguint les línies estratègiques a nivell mundial de Salut a Totes les Polítiques i les Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Olesa.jpg
IMG_20181010_183108.jpg