top of page

Plans Locals de Salut

Que es un pla local de salut

Què és un Pla Local de Salut

Un Pla Local de Salut és l'instrument de planificació sanitària local que, a partir de l’anàlisi dels indicadors de salut i la participació comunitària, proposa i orienta objectius estratègics i accions concretes per a la millora de la salut de les persones i les poblacions.

Des de Amb Salut els Plans Locals de Salut s'emmarquen a nivell conceptual en la Carta d'Ottawa de Promoció de la Salut, en el Model de Determinants de la Salut i el model salutogènic, seguint les línies estratègiques a nivell mundial de Salut a Totes les Polítiques i les Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Olesa.jpg
IMG_20181010_183108.jpg
bottom of page