top of page
tree-3822149__480.jpg

Presentació

Som una empresa de serveis que oferim assessorament, elaboració de projectes i formació en l'àmbit de la salut pública, la promoció de la salut i la salut comunitària amb l'objectiu final de la millora de la salut de les persones i les poblacions. Portem a terme un treball conjunt amb les administracions locals i supramunicipals, les institucions , les empreses i la població general comptant amb l'expertesa de l'equip de professionals que formem Amb Salut.

Partim d’una visió positiva de la salut, potenciant el que genera salut, treballant amb les capacitats de les persones i de les comunitats. Realitzem un treball rigorós, basat en l'evidència científica, amb un èmfasi especial en els eixos de desigualtat i incorporem el model salutogènic i diferents models de determinants de les desigualtats.

 

El nostre treball es basa en una filosofia humanista, centrat en les persones, de respecte i de justícia.

A nivell d'assessoria incorporem l'estratègia de Salut a totes les polítiques alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que persegueixen la igualtat entre les persones, la protecció del planeta i assegurar la prosperitat com a part de la nova agenda de desenvolupament sostenible. Aportem expertesa en l'elaboració de Plans Locals de Salut i la seva avaluació; els plans de contingència per a institucions i administracions locals formen part de la nostra línia de treball.

La formació que oferim s'orienta cap a un ampli ventall que va des de la millora de les competències per a professionals de la salut pública a una millora de la salut de les persones fomentant l'apoderament.

Els projectes estan orientats a la salut pública i la salut comunitària amb el disseny, implementació i avaluació d'intervencions de millora de la salut.

bottom of page